Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Kонкурс за заемане по трудово правоотношение на длъжността ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

Община Якимово, на основание чл. 90, ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда (КТ), във вр. с чл. 5, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 7, ал. 12 и §1 от ПЗР на Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията (НПКДА), и на осн. Заповед №  97/25.07.2023 г. на кмета на Община Якимово,

ОБЯВЯВА

конкурс за заемане по трудово правоотношение на длъжността

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

по длъжностното разписание и структурата на общинска администрация Якимово, при следните условия:

продължава>

Заповед, с която се разрешава на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура” да изработи проекти за ПУП за всички имоти, засегнати от новопроектираното трасе на железопътен участък „Мездра – Медковец“

Заповед № РД-02-15-88/23.06.2023 г., с която се разрешава на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура” да изработи проекти за подробен устройствен план (ПУП) за всички имоти, засегнати от новопроектираното трасе на железопътен участък „Мездра – Медковец“ (включително имоти, засегнати от трасетата на новите и подлежащите на изместване мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура) съгласно утвърденото задание за изработване на ПУП и изменение на ПУП (ИПУП) и приложената ситуация- опорен план, неразделна част от него.

Задание

Заповед

Опорен план

Страница 13 от 131

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Начало
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat