Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ЛИЦАТА, КОИТО ЩЕ РАБОТЯТ ПО ПРОФЕСИЯТА „РАБОТНИК, ЗАРЕЖДАНЕ НА РАФТОВЕ”

logo_17.04.2019

„РОЗОЦВЕТА“ ЕООД – С.ЯКИМОВО, ПАРТНЬОР-РАБОТОДАТЕЛ НА ОБЩИНА ЯКИМОВО ПО ПРОЕКТ „ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ЯКИМОВО“

Във връзка с изпълнение на проект по процедура BG05M9OP001 – 2.018 „Социално- икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ Компонент 1 представя следнотo:

ОБЯВЛЕНИЕ 

ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ЛИЦАТА, КОИТО ЩЕ РАБОТЯТ ПО ПРОФЕСИЯТА „РАБОТНИК, ЗАРЕЖДАНЕ НА РАФТОВЕ” В РАМКИТЕ НА ДЕЙНОСТ „ВКЛЮЧВАНЕ В ЗАЕТОСТ” ПО ОП РЧР ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ, които може да видите ТУК

 

Обява за избор на съдебни заседатели

Общински съвет Якимово,област Монтана

ОБЯВА

В съответствие с разпоредбите на чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) и писмо на Окръжен съд – Монтана с вх.№ РД-01-03-79/15.11.2019 г. за изтичане на мандата на действащите към момента съдебни заседатели на Окръжен съд – Монтана, Общински съвет – Якимово открива процедура и обявява изискванията и критериите за кандидатите за съдебни заседатели, съгласно законовите разпоредби:

1. Изисквания към кандидатите:

За съдебен заседател може да се кандидатства всеки дееспособен български граждани, който е на възраст от 21 до 68 години; има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на Окръжен съд – Монтана; има завършено най-малко средно образование, не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията и не страда от психически заболявания.

продължава>

Уведомление за инвестиционното предложение

Булгаргаз има инвестиционно предложение, което може да видите ТУК

Страница 10 от 100

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Начало
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat