Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ОБЯВА от Военно окръжие – Монтана

Военно окръжие – Монтана набира кандидати за приемане на военна служба във Военномедицинска академия на лица завършили граждански висши училища в страната и чужбина. Обявени са 40 длъжности за офицери и 5 длъжности за сержанти.

Допълнителна информация може да се получи от:

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ЯКИМОВО

Вторник  от 08.30 ч. до 16.00 ч. - Любомир Симеонов, тел. 0889937865

офис за водене на военен отчет в  областен  център

гр. Монтана, ул. „Арх. Младен Кръстев” № 1 /до БИЛЛА, ет.2, стая 203/ - Пенко Иванов, тел  096/300475 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – МОНТАНА

От понеделник до петък, от 09.30 ч. до 17.00 ч. - Цветомила Цветанова – 0899178283, Галина Маринова – 0888122599

Срок за подаване на документите във Военно окръжие–Монтана - 15.04.2016 г.

О Б Я В А

„ПЛАМ АГРО” ООД, гр. София, ЕИК 131 272 939

уведомява

за инвестиционното си намерение за изграждане на нов обект за дейността „аквакултури и свързаните с тях дейности” по чл. 46, ал. 1, т. 2 от Закона за водите и „интензивно развъждане на риба” по Приложение № 1, т. 1 „е” към чл. 81, т. 2 от ЗООС.

Сметосъбиране и сметоизвозване натвърди битови отпадъци от населените места на Община Якимово до място на обезвреждане – регионално депо гр.Монтана

СЪОБЩЕНИЕ

До

всички заинтересовани лица и участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване натвърди битови отпадъци от населените места на Община Якимово до място на обезвреждане – регионално депо гр.Монтана”

Решение № 3/18.03.2016 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места на Oбщина Якимово до мястото на обезвреждане – регионално депо гр. Монтана”

Протокол № 1/16.02.2016 г. за избор на изпълнител чрез открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места на Oбщина Якимово до мястото на обезвреждане – регионално депо гр. Монтана”

Протокол № 2 на Комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места на Oбщина Якимово до мястото на обезвреждане – регионално депо гр. Монтана”

Цялата документация по тази обществена поръчка може да видите ТУК


Обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на хранителни продукти за ОДЗ „Слънчице“ с. Якимово

Обществена поръчка по реда на Глава 8А от ЗОП с предмет: Периодична доставка на хранителни продукти за ОДЗ „Слънчице“ с. Якимово с филиали  ЦДГ с. Комощица, ЦДГ с. Дългоделци и ЦД Групи с. Долно Церовене .

 № на поканата в регистъра на АОП е 9051268 - http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9051268

Цялата документация по тази обществена поръчка може да изтеглите ТУК

 

Страница 70 от 100

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Начало
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat