Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Ремонт на общински пътища и улици

Община Якимово, обл.Монтана обявява обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава Осма”А” от Закона за обществени поръчки с предмет: "Ремонт на общински пътища и улици"

продължава>

ОБЯВА

В Община Якимово е получена документация за  инвестиционното предложение  от ДП „Национална компания железопътна инфраструктура”: „Проектиране на строителството на железопътна линия Видин – София: Актуализация на идейния проект за участък ІІ: „Медковец – Руска Бяла” и участък ІІІ: „Руска Бяла – Столник”. Документацията се намира в стая № 11 на общинската администрация и е на разположение всеки работен ден от 8,30 до 16,00 часа.

Съобщение - Благоустрояване на улична мрежа в с.Якимово

До

всички заинтересовани лица и участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на проектант за изготвяне на Технически проект за обект: "Благоустрояване на улична мрежа в с.Якимово, община Якимово", открита с Решение № 2 / 08. 02. 2016 г. на Кмета на Община Якимово

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме, че отваряне на ценовите оферти на участниците ще се проведе на 06.04.2016г. от 16.00часа в заседателната зала на сградата на общинска администрация- Якимово, на адрес: с.Якимово, ул.Европа №8

РЕЗУЛТАТИТЕ от разглеждане и оценак на техническите предложения на участниците са както следва:

Участник №1 „ТОБО ИНВЕСТ” ЕООД – 20 точки

Участник №2  „ПЪТПРОЕКТ 2000” ООД – 20 точки

Участник №3 „ИСИ 09” ООД – 40 точки

Участник №4 „МОСТИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД – 20 точки

Участник №5 „ИЛИЯ БУРДА” ЕООД – 20 точки

Участник №6 „ВТС КОНСУЛТИНГ” ЕООД – 20 точки

Цялата документация по тази обществена поръчка може да видите ТУК

Разпределяне на общинските мери, пасища и ливади

Протокол 23.03.2016 г. на Комисия, назначена със заповед на № 58/23.03.2016 г. на Кмета на Община Якимово за разпределяне на общинските мери, пасища и ливади за стопанската 2015-2016 г. на собственици и ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни
Прикачени файлове:
Изтегли файла (protokol.pdf)Протокол[ ]328 Kb

Обява отВоенно окръжие II степен – Монтана

О Б Я В А

Военно окръжие II степен – Монтана набира кандидати за приемане на военна служба на лица завършили граждански, средни или висши училища след провеждане на конкурс, както следва:

1. За Националната гвардейска част град София – 29 (двадесет и девет) вакантни длъжности.

2. За Съвместното командване на силите – 50 (петдесет) вакантни длъжности в следните военни формирования (в. ф.):

2.1. В. ф. 28860 – Горна Малина – 25 (двадесет и пет) вакантни длъжности.

2.2. В. ф.  48960 – София – 25 (двадесет и пет) вакантни длъжности.

3. За Военновъздушните сили (ВВС) – 89 (осемдесет и девет) вакантни длъжности разпределени във в.ф., както следва:

3.1. В. ф. от ВВС регион София – 24 (двадесет и четири) вакантни длъжности.

3.2. В. ф. 28000 – Граф Игнатиево – 25 (двадесет и пет) вакантни длъжности.

3.3. В. ф. 32040 – Крумово  – 19 (деветнадесет) вакантни длъжности.

3.4. В. ф. от ВВС регион Бургас – 8 (осем) вакантни длъжности.

3.5. В. ф. от ВВС регион Варна – 13 (тринадесет) вакантни длъжности.

продължава>

Страница 69 от 100

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Начало
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat