Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Строително – монтажни работи на сгради във връзка с изпълнението на инвестиционната програма на община Якимово по обособени позиции

Община Якимово, обл.Монтана обявява обществена поръчка с предмет: „Строително – монтажни работи на сгради във връзка с изпълнението на инвестиционната програма на община Якимово по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Ремонт и изграждане на покрива на филиала на Детската градина в с. Дългоделци и Обособена позиция 2: Ремонт на покрива на Кметство – с. Дългоделци“

ОБЯВА

продължава>

Осигуряване на топъл обяд в община Якимово

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ОБЩИНА ЯКИМОВО
ОБЯВА
От 01.07.2016г. стартират дейности финансирани от Агенция за социално подпомагане по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане , процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд -2016г.за предоставяне на социалната услуга в общността „Осигуряване на топъл обяд в община Якимово”
За ползватели на услуга „Осигуряване на топъл обяд в община Якимово” могат да кандидатстват самотно живеещи лица , получаващи минимални пенсии(за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии) от община Якимово.
Документи се подават от 04.07.2016г. до 12.07.2016г. в сградата на общинска администрация Якимово , ет.2,стая №8
Предоставяне на социалната услуга- 10 месеца , от 18.07.2016г. – 30.04.2017г.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД- 2016г.”
• Документ за самоличност(за справка)
• Декларация , че към момента на кандидатстването лицето не ползва социална услуга „Обществена трапезария” или „Домашен социален патронаж”по други национални програми или програми , финансирани от други източници или по друг ред
• Пълномощно (свободен текст), за лице , което да подаде заявлението от името на кандидата- (когато не се подава лично).

От 01.07.2016г. стартират дейности финансирани от Агенция за социално подпомагане по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане , процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд -2016г.за предоставяне на социалната услуга в общността „Осигуряване на топъл обяд в община Якимово”За ползватели на услуга „Осигуряване на топъл обяд в община Якимово” могат да кандидатстват самотно живеещи лица , получаващи минимални пенсии(за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии) от община Якимово.

Документи се подават от 04.07.2016г. до 12.07.2016г. в сградата на общинска администрация Якимово , ет.2,стая №8Предоставяне на социалната услуга- 10 месеца , от 18.07.2016г. – 30.04.2017г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД- 2016г.”
• Документ за самоличност(за справка)

• Декларация , че към момента на кандидатстването лицето не ползва социална услуга „Обществена трапезария” или „Домашен социален патронаж”по други национални програми или програми , финансирани от други източници или по друг ред

• Пълномощно (свободен текст), за лице , което да подаде заявлението от името на кандидата- (когато не се подава лично).

Прикачени файлове:
Изтегли файла (obqva_topal_obqd.pdf)Обява Топъл обяд[ ]195 Kb

Съобщение от Регионалния представител на Комисията за защита от дискриминацията

На 12.07.2016 г. от 11:00 часа в Заседетелната зала на сградата на Общинска администрация, с. Якимово
Изтеглете обявата ТУК

Съобщение за отваряне на ценовите предложения

До

всички заинтересовани лица и участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „„Избор на проектант за изготвяне на Работни проекти и изпълнение на дейности по авторски надзор при реализиране на проекта в две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Рехабилитация на улична мрежа в с. Якимово и с. Дългоделци, община Якимово”; Обособена позиция 2: „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Долно Церовене, община Якимово, обл. Монтана“, открита с Решение № 5 / 13. 04. 2016 г. на Кмета на Община Якимово, Решение за промяна № 7 / 27.04.2016г. на кмета на община Якимово

продължава>

Свободните работни места към 27.06.2016 г

Дирекция  “Бюро по труда”- гр. Монтана

 СПИСЪК на свободните работни места към 27.06.2016 г.

 

Страница 68 от 102

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Начало
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat