Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Разяснения - Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Якимово

На вниманието на всички заинтересовани лица:

РАЗЯСНЕНИЯ

по обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява  с предмет  „Доставка  на  хранителни  продукти за нуждите на Община Якимово“

1. Разяснения

2. Образец 9.1

Цялата документация по тази обществена поръчка може да видите ТУК

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Якимово

Община Якимово обявява обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява  с предмет  „Доставка  на  хранителни  продукти за нуждите на Община Якимово“

Изтеглете образците на документи ТУК

Прикачени файлове:
Изтегли файла (dokumentaciq_uchastie.pdf)Документация за участие[ ]2356 Kb
Изтегли файла (obrazci_dostavka_hrani.pdf)Образци - доствка на храни[ ]568 Kb
Изтегли файла (обява №12.compressed.pdf)Обява[ ]687 Kb
продължава>

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните урегулирани имоти – частна общинска собственост

Търгът ще се проведе на 30.08.2016 г. от 11.00 часа в сградата на общината – заседателна зала, Якимово, ул. Европа № 8, ет.2.  Повторен търг ще се проведе на 09.09.2016 г. от 11.00 ч.

Депозит се  внася по набирателната сметка на общината IBANBG46UBBS80023300126931, BIG-UBBSBGSF ОББ  Монтана до 14.30 ч. на 26.08.2016 г., съответно до 15.00 ч. на 08.09.2016г.

продължава>

О Б Я В А

В изпълнение разпоредбата на чл. 72б, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и с оглед Заповед №167 от 04.08.2016г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” – Монтана уведомявам всички собственици и ползватели, подали декларации, респ. заявления съгласно изискванията на  ППЗСПЗЗ за участие в процедурата по реда на Глава пета „А” Ползване на земеделските земи от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), както и всички заинтересовани лица, че заседанията на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ за землищата на територията на Община Якимово ще се проведат в сградата на Община Якимово, заседателна зала, както следва:

 

На 11.08.2016г. от 10.00ч. – за землищата на с. Якимово, с. Долно Церовене, с.Комощица и с. Дългоделци

Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове за Проект на НАРЕДБА

Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове за Проект на НАРЕДБА

ВНОСИТЕЛ : д-р ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА ЯКИМОВО

Предлагаме  проект на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ОТ ОБЩИНА ЯКИМОВО, като заинтересованите лица в 14 - дневен срок от публикуването и на интернет страницата на община Якимово, могат  да предоставят в Община Якимово или на e-mail:   Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. становища и предложения по проекта

МОТИВИ:

С оглед политиката на осигуряване на подкрепа на младите хора в Община Якимово и задоволяване потребностите от изпълнителски и ръководни кадри, Община Якимово предприема мерки за задържане на младите и образовани хора  в общината.

Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове за Проект на НАРЕДБА

Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове за Проект на НАРЕДБА

ВНОСИТЕЛ : д-р ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА ЯКИМОВО

Предлагаме  проект на НАРЕДБА ЗА ОХРАНА И ОПАЗВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯКИМОВО., като заинтересованите лица в 14 - дневен срок от публикуването и на интернет страницата на община Якимово, могат  да предоставят в Община Якимово или на e-mail:   Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. становища и предложения по проекта

МОТИВИ:

Във връзка с промени в нормативната уредба е необходимо да се извърши съществена промяна в областта на подзакоконовите нормативните актове, уреждащи опазване на селскостопанското имущество,които актове се  приемат от общински съвет Якимово,.

Изменение и допълнение на действащите до сега разпоредби в тази област няма да доведе до търсения резултат.

В тази връзка е изготвен изцяло нов проект на Наредба за опазване на селскостопанското имущество, който предлагам на Вашето внимание за разглеждане и приемане.

Страница 63 от 100

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Начало
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat