Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на хранителни продукти за ОДЗ „Слънчице“ с. Якимово

Обществена поръчка по реда на Глава 8А от ЗОП с предмет: Периодична доставка на хранителни продукти за ОДЗ „Слънчице“ с. Якимово с филиали  ЦДГ с. Комощица, ЦДГ с. Дългоделци и ЦД Групи с. Долно Церовене .

 № на поканата в регистъра на АОП е 9051268 - http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9051268

Цялата документация по тази обществена поръчка може да изтеглите ТУК

 

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

До

всички заинтересовани лица и участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване натвърди битови отпадъци от населените места на Община Якимово до място на обезвреждане – регионално депо гр.Монтана”

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме, че отваряне на ценовите оферти на участниците ще се проведе на 11.03.2016г. от 11.00часа в заседателната зала на сградата на общинска администрация- Якимово, на адрес: с.Якимово, ул.Европа №8

Резултатите от оценяване на техническото предложение на участника в процедурата са както следва:

1.„Астон Сервиз“ ООД  - 100 точки

Дата: 08.03.2016г.

 Константин Владов,  Председател на комисия

Документите по тази процедура може да видите ТУК

Списък с пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища в община Якимово

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с предстоящата процедура по разпределяне на общинските пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в „Интегрирана информационна система” на БАБХ предоставяме на Вашето внимание списък с пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища в община Якимово

Вижте списъка ТУК

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщение във връзка с услугата "Личен асистент" може да прочете ТУК

Страница 92 от 135

You are here: Начало
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat