Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа, село Дългоделци

Община Якимово обявява публично състезание с предмет: „Доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа, село Дългоделци, община Якимово"

Обявление (.pdf)

Решение (.pdf)

Документация:

1. Папка 1 (.pdf)

2. Папка 2 (.pdf)

3. Папка 3 (.pdf)

4. Папка 4 (.pdf)

5. Папка 5 (.pdf)

6. Папка 6 (.pdf)

7. Папка 7 (.pdf)

8. Папка 8 (.pdf)

9. Папка 9 (.pdf)

Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП (.doc)

Част Първа -Общи указания (.doc)

Част Втора - Технически спецификации (.doc)

Част Трета - Методика за оценка (.doc)

Образци на документи (.doc)

Количествено-стойностна сметка (.xls)

Проект на договор (.doc)

Единен европейски документ за обществено поръчки (.zip)

Отваряне на ценови оферти - Публикувано на 19.11.2019 (.pdf)

Протоколи от работата на комисията - Публикувано на 25.11.2019 (.pdf)

Решение за избор на изпълнител - Публикувано на 25.11.2019 (.pdf)

 

Списък на заличениет лица

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  (чл. 39, ал. 1 от ИК)

Обява за търг - продажба на частна общинска собственост

Община Якимово, на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1, т.1  и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Якимово,  Решение № 411 от Протокол № 64 / 28.08.2019г., Решение № 419 от Протокол № 66 / 27.09.2019г., на ОбС  Якимово, във връзка с чл.57, ал.1, чл.61, т.2 и на основание чл.63, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Якимово и Заповед № 216 от 11.10.2019 г. на врид кмета на община Якимово

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на  – частна общинска собственост

Обявата може да видите ТУК

Протоколи - доставка на ел. енергия

На вниманието на всички заинтересовани лица

относно: ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЯКИМОВО ПРЕЗ 2019-2020Г.

Протокол № 1/03.10.2019 от работата на комисията (.pdf)

Протокол № 2/03.10.2019 от работата на комисията (.pdf)

Решение на комисията за класиране на участниците (.pdf)

Цялата документация може да видите ТУК

 

Страница 5 от 135

You are here: Начало
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat